divendres, 19 de desembre de 2014

Aula Conecta´t. Unitat 4. Tema 4: L'organització política de les societats.

Activitat 1. Definició d´Estat i funcions.

Web

Activitat 2. Sopa de lletres. Democràcia

Web

Activitat 3. Lista de países dictatoriales.

Web

Activitat 4. Busca definició de dictadura.

En internet.

Activitat 5. Cita 3 organitzacions supranacionals i altres tres no governamentals

Web

Test de Repàs

1. L´administració de L´estat és

 • el conjunt de lleis bàsiques que té un país.
 • el conjunt d´organismes necessaris perquè l´Estat exerceixi les seves funcions,
 • els conjunt de ciutadans que prenen decisions en assemblea
2. La divisió de poders d´una democràcia consta de:
 • Parlament, Govern i Tribunals
 • President de govern, rei i poder executiu.
 • Parlament, poder legislatiu i Tribunal judicial.
3. Els Estats democràtics poden ser:
 • Monarquies, estat liberal o estat descentralitzat.
 • Dictadura, estat social o república.
 • Monarquia absoluta, estat centralista i estat liberal.
4. Els Estats signen i creen...
 • Tractats, convenis i declaracions internacionals.
 • Convenis sobre el canvi climàtic, grups de pressió i realitzen els judicis nacionals.
 • Cap resposta es correcta.
5. Funcions dels ONG són:
 • solucionar problemes d´urgència i conscienciar als ciutadans.
 • Pressionar les empreses i mantenir la seguretat al món com fa la ONG Unicef.
 • Afrontar el desenvolupament integral de les persones i dirigir l´economia del país.
6. Gràcies a la cultura de masses...
 • les persones consumeixen productes diferents i els respeten les tradicions de les cultures locals.
 • les persones de llocs allunyats consumeixen els mateixos productes i les seves formes de vida             s´assemblen cada vegada més.
 • tenim una societat heterogenea que respecta les tradicions locals compartintse tots els elements culturals.

1 comentari:

 1. 1. L'Estat com a organització política de la societat
  ● L'Estat és el conjunt de les institucions creades per a regular la vida i les activitats de les persones que viuen en un mateix territori, governades per unes mateixes lleis i sota un mateix poder. El territori de l'Estat és delimitat per unes fronteres.
  ● Les persones que viuen en un mateix Estat tenen, per tant, uns drets i unes obligacions comuns. Dins d'unes mateixes fronteres poden conviure persones de cultures i nacionalitats diferents.
  ● Entre altres funcions de l'Estat, destaquen:
  – Establir les lleis (Parlament) i vetlar pel seu compliment (poder judicial).
  – Mantenir l'ordre interior (policia) i la seguretat exterior (exèrcit).
  – Desenvolupar la política exterior (diplomàcia).
  – Recaptar els impostos (hisenda), dirigir l'economia i administrar i gestionar serveis i infraestructures públiques.

  ResponElimina

Deures i controls

 • Treball a classe.